BİLGİŞİN'E GENEL BAKIŞ

Bilgişin A.Ş. İstanbul merkezli olarak Doğu Avrupa ve
Yakın Doğu’da kapsadığı alan içersinde mülkiyet,
kaza, deniz yükleri, gemi/yat ekspertiz ve güçlü
rücu servisleri ile sigorta taleplerini karşılayan
ilk ve hala hizmetlerine devam etmekte olan
tek isimdir.

BİLGİŞİN A.Ş. nesiller boyunca EU, USA, Yakın
Doğu ve Uzak Doğu sigorta sektöründe, işvereninin
talimatlarına her zaman uyarak hizmetler vermiştir ve vermektedir. Firmamızın görevlendirildiği hasarların milyonlarca dolar olması veya birkaç yüz dolar tutarındaki hasarlar için uzun saatlerin harcanması profesyonelliğimizin gerekliliğidir. BİLGİŞİN A.Ş. eğitimli beyinlere, insan gücüne ve tüm bunları yönetebilecek bir idareye sahiptir.

Türkiye’deki lider, bağımsız deniz, deniz dışı eksperleri ve dispaşörleri olarak, Bilgişin A.Ş. yurtdışı ve yurtiçindeki sigorta şirketlerinin birçoğu tarafından görevlendirilmektedir.

Türkiye’de 10’nun üzerine olmakla beraber ayrıca Gürcistan ve Azerbaycan’daki ofislerimizle talebin/olayın meydana geldiği noktaya en hızlı şekilde intikal edebilmekteyiz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Bilgişin A.Ş. müşterilerine sağlamakta olduğu hizmetlerin ayrılmaz parçası olarak kuruluş içinde uygulanmakta olan ve uygunluğu daima gözden geçirilen bir Kalite Yönetim Sistemi kurmuştur. Bu sistemde Kalite Hedeflerimizin ana çerçevesi güvenirlik, müşteri istek ve ihtiyaçlarına uygun hizmeti zamanında yapmak şeklinde oluşturulmuştur.

Bu ilkeler kapsamında Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek, daima geliştirmek, etkinliğini artırmak, ilkelerimizi kuruluş içinde çalışanlara açıklayarak anlatmak ve kuruluşun hedeflerine ulaşması için gerekli kaynakları sağlamak Bilgişin A.Ş’ nin başlıca görevidir.

Müşterilerimize, bizi farklı kılacak profesyonel hizmet sağlama amacı ile onlarla sıkı işbirliği ve iyi ilişkiler içinde çalışmayı öngörüyor ve bu suretle müşteri beklentilerini en etkin bir şekilde cevaplamayı hedefliyoruz.

İLKAY BİLGİŞİN - CHAIRMAN OF THE BOARD

İŞ ORTAKLARIMIZ
  • vrs
  • CESAM
  • VHT
  • ALLIANZ
  • ZURICH